Seudun kehitysyhtiö BusinessTurku (Turku Science Park Oy)

BusinessTurku on voittoa tuottamaton Turun seutukunnan yhteinen kehitysyhtiö, joka tekee tiivistä yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kaikkien elinkeinotoimijoiden kanssa. Yhtiö tuottaa ja koordinoi palveluja yrityksen perustamisesta aina kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistämiseen asti.


Boost Turku

Boost – Entrepreneurship society for students and researchers

Boost Turku on voittoa tavoittelematon yrittäjyysyhteisö opiskelijoille ja tutkijoille, joka on innostanut kasvuhakuisia nuoria vuodesta 2009 lähtien. Erilaiset hackathonit, kiihdytysohjelmat ja workshopit ovat learn by doing -toimintamallin ydin.


Creve – Luovien alojen virtuaalinen yrityspalvelu

Creve on valtakunnallisesti toimiva luovien alojen virtuaalinen yrityspalvelu, josta saat tukea, verkostoja ja konkreettista apua liiketoimintasi toteuttamiseen: yrittäjäksi kasvamiseen, yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Creven palvelut on suunniteltu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille ja liiketoiminnan alkuvaiheessa oleville yrittäjille luovilla aloilla.

Eri alojen yrityksille tarjoamme Crevessä palveluja luovan osaamisen hyödyntämiseksi liiketoiminnan kilpailuetuna. Yritykset ovat löytäneet Crevestä myös kumppanin luovan osaamisen ja liiketoiminnan valmennuksiin sekä kiinnostavan alustajan yritystapahtumiin, tilaisuuksiin tai kokouksiin.